Bacaan sholat lengkap dengan artinya

www.syubbaanulahbaar.org | 1. Cara-cara Mengerjakan Sholat
a. Berdiri tegak menghadap kiblat dan niat mengerjakan sholat.

bacaan sholat lengkap dengan artinya
bacaan sholat lengkap dengan artinya

Niat sholat menurut sholat yang sedang dikerjakan, misalnya sholat subuh dan sebagainya.
(Niat sholat ialah di dalam hati, dan untuk memudahkan dapat pula kita pelajari seperti yang terlampir di dalam buku ini).
kunjungi toko bunga karawangtoko bunga bekasitoko bunga cikarang
Untuk Lafal niat sholat bisa di lihat di lafal niat sholat lima waktu
b. Lalu mengangkat ke2 belah tangan srta mmbaca "ALLOOHU AKBAR"
Bacaan Sholat Lengkap
(Takbiratul ihram)
bacaan sholat lengkap dengan artinya 1
c. Setelah takbiratul ihram kedua belah tangannya disedekapkan pada dada. Kemudian membaca doa iftitah.
bacaan sholat lengkap dengan artinya 2
2. Bacaan Doa Iftitah
Bacaan Doa Iftitah
Bacaan Doa Iftitah

Allaahu akbar kabiiraa walhamdu lil-laahi katsiiroo wasubhaanalloohibukrataw wa  wa ashiilaa.

Bacaan Doa Iftitah
Bacaan Doa Iftitah


 ,Bacaan Doa Iftitah lengkap

Inna shalaati wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil-'aalamiin. Laa syariikalahu wa bidzaalika umirtu-wa ana minal-muslimiin.

"Alloh Mahabesar lagi sempurna kbesaranNya, segala puji hanya kepunyaan Alloh, pujian yang banyak, dan Mahasuci Alloh di waktu pagi dan petang. Kuhadapkan wajahku (hatiku) kepada Tuhan yg menciptakan l a n g i t & b u m i dengan keadaan lurus & menyerahkan diri & aku bukanlah dari golongn kaum musyrikin .Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup ku & mati ku hanya untuk Alloh, Tuhan sluruh Alam. Tak ada sekutu bagi - Nya & dengan itu aku diprintah-kan untuk tidak menyekutukan-Nya. Dan aku dari golongan orang muslimin. "

Doa Iftitah yg lain
atau boleh juga do'a iftitah dengan do'a sebagai berikut:
Do'a Iftitah yang lain

Allaahumma baa`id bainii wa baina khathaayaaya kamaa baa'adta bainal-masyriqi wal-maghrib.
Allaahumma naqqinii min khathaayaaya kamaa yunaqqatstsaubul-abyadhu ininad-danasi.
Allaahummaghsilnii min khathaayaaya bil-maa'i wats-tsalji wal-barad.
"Ya Alloh, jauhkanlh aku daripada kesalahan dan dosa sebagairnana Engkau telah menjawuhkan antara t i m u r  &  b a r a t.
Ya
Alloh, Ya Tuhan kami, bersihkanlh aku dr sgala kesalahan & dosa sebagaimana bersihnya kain putih dari segala kotoran.
Ya
Alloh, Ya Tuhan Kami, sucikanlah sgala kesalahan-ku dgn air, salju & air embun se-bersih-bersihnya. "

3. Surah Al-Fatihah
Selesai membaca doa ifritah, kemudian membaca Al-Fatihah sebagai berikut:

surat alfatihah arab
surat alfatihah arab
Artinya :
"Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Alloh, Tuhan seluruh alam, Yang Maha Pengasih, Maha Pencayang, Pemilik hari pmbalasan.Hanya kpada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang Zurus, (yaitu) jalan orang-2 yg telah Engkau beri nikmat kepadanya; bkan ( jalan ) mereka yng dimurkai, & bukan ( pulajalan ) mereka yang sesat. Semoga Alloh memperkenankan."

4. Surah-surah Pendek dan Mudah hafal
Selesai membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan kedua bagi orang yang Shalai sendirian atau imam, disunahkan membaca surah atau ayat Al-Qur'an.
Surah-surah yang dibaca dalam sholat antara lain:

Surah An-Nas
bacaan sholat fardhu

bacaan sholat fardhu


Artinya :
1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
2. Raja manusia.
3. Sembahan manusia.
4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
5. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.
6. Dari (golongan) jin dan manusia.

Surat Al-Ikhlas
bacaan sholat fardhu

bacaan sholat fardhu

1. Katakanlah: "Dia-lah Alloh, yang Maha Esa.
2.
Alloh adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."5. Rukuk
Selesai mernbaca surah, lalu mengangkat kedua belah tangan. setinggi telinga seraya mem¬baca "Allaahu Akbar," kemudian rukuk (badan¬nya membungkuk, kedua tangannya memegang lutut dan ditekankan antara punggung dan kepala supaya rata).
Setelah cukup sempurna bacalah tasbih se¬bagai berikut:

Subhaana rabbiyal-`azhiimi wa bihamdih, 3 kali
"Maha Suci Alloh, Tuhan Yg MahaAgung serta memujilah aku kepada-Nya"

6. I'tidal
Selesai rukuk, terus bangkitlah tegak de¬ngan mengangkat kedua belah tangan setentang telinga, seraya membaca:
bacaan i'tidal

Sami`allaahu li man hamidah.
"Alloh mendengar pujian orang yng memuji-Nya.
Pada waktu berdiri tegak (i'tidal) terus membaca:
Rabbanaa lakai-hamdu mil'us-samaawaati wa mil'ul-ardlu wa mil'u maa syi’ta min syai'in ba'du

Rabbanaa lakai-hamdu mil'us-samaawaati wa mil'ul-ardlu wa mil'u maa syi’ta min syai'in ba'du.

"Ya Alloh! Bagi-Mu segala puji, spenuh langit & bumi, dan seperti apa yg Engkau khendaki ssudah itu. "

7. Sujud
Setelah i`tidal terus sujud (tersungkur ke bumi) dengan meletakkan dahi ke bumi dan ketika turun seraya membaca “Allohu Akbar,” dan setelah sujud sambil membaca tasbih sbb:
Subhaana rabbiyal-a'laa wa bihamdih

Subhaana rabbiyal-a'laa wa bihamdih. 3 kali.
"Mahasuci Tuhanku, Tuhan Yang MahaTinggi serta memujilah aku kepada-Nya.. "

8. Duduk di antara 2 Sujud
Setelah sujud. kemudian dudak serta membaca "Allaahu akbar" dan setelah duduk membaca:
Subhaana rabbiyal-a'laa wa bihamdih

Rabbighfirlii warhamnii wajburnii warfa' niiwarzuqni wahdinii wa'aa-finii wa'-fu 'annii,

"Ya Alloh, ampunilah dosaku, belas kasihinilah aku dan cukupkanlah segala kekuranganku dan angkatlah derajatku dan berilah rezeki kepadaku, dan berilah aku petunjuk dan berilah kesehatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku.

9. Sujud Kedua
Sujud kedua, ketiga dan keempat dikerjakan seperti pada waktu sujud yang pertarna, baik caranya maupun bacaannya.

10. Duduk Tasyahud/Tahiyat Awal
Pada rokaat ke2, kalau sholat kita tiga rakaat atau empat rakaat, maka pada rakaat ke¬dua ini kita duduk untuk membaca tasyahud tahiyat awal, dengan duduk kaki kanan tegak dan telapak kaki kiri diduduki.
Bacaan Tasyahud/Tahiyat Awal

Bacaan Tasyahud/Tahiyat Awal


At-tahiyyaatul-mubaarakaatush-shalawaatuth-thayyibaatu lillaah.
As-salaamu `alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, as-salaamu `alainaa wa `alaa `ibaadillaahish-shaalihiin.
Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasuulullah.
Allaahumma shaili ‘alaa-sayyidinaa Muhammad.

"Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu kepunyaan Alloh.Keselamatan atas mu wahai Nabi Muhammad, dmikian pula-rahmat Alloh dan berkah-Nya
KEselamatn dicurahkan pula untuk kami & atas seluruh hamba Alloh yang sholaeh-sholeh.
Aku brsaksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Alloh.
Dan aku brsaksi bhw Nabi Muhammad adalah utusan Alah.
Ya Alloh! Limpahilah rahmat kpd Nabi-Muhammad SAW.”

11. Tasyahud Akhir

Bacaan tasyahud/tahiyat akhir ialah seperti tahiyat awal yang di¬tambah dengan shalawat atas keluarga Nabi Muhammad, dan lafalnya sebagai berikut:

Wa’alaa aali sayyidina Muhammad
Wa’alaa aali sayyidina Muhammad
"Ya Alloh! Limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad!"

Cara duduk pada tahiyat akhir

Cara duduk pada tahiyat akhir ialah:
a. Supaya pantat langsung ke tanah, dan kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan.
b. Jari-jari kanan tetap menekan ke tanah, (seperti gambar No. 9)
c. Pada tahiyat akhir disunahkan membaca shalawat Ibrahimiyah.

Bacaan sholat lengkap dengan artinya


Kamaa shailaita ‘alaa sayyidinaa Ibraahiim wa 'alaa aali sayyidinaa Ibraahiim. Wa baarik `alaa sayyidinaa Muhammad wa `alaa aali sayyidinaa Muhammad. Kamaa, baarakta ‘alaa sayyidinaa Ibraahiim wa ‘alaa aali sayyidinaa Ibraahiim fil ‘aalamii na-inna ka hamiidum majiid.
“Sebagaimana telah engkau beri rahmat kpada Nabi-Ibrahim & kluarganya.
Dan limpahilah berkah atas Nabi-Muhammad beserta para keluargaya. Sebagai-mana Engkau tlah memberi berkah kepada Nabi Ibrahim & kluarganya.
Bahwasanya Engkau, Tuhan yang sangat terpuji lagi sangat Mulia di seluruh alam.”
12. Salam.
Selesai tahiyat akhir, kemudian salam dengan menoleh kekanan & kekiri dengan membaca:

As-salaamu `alaikum wa rahmatullah.

As-salaamu `alaikum wa rahmatullah.
"Keselamatan dan rahmat Alloh semoga tetap pada kamu sekalian. ".

As-salaamu `alaikum wa rahmatullah.

Keterangan:
1. Waktu membaca salarn yang pertama, maka kita menengok ke kanan, dan waktu membaca salam yang kedua muka kita menengok ke kiri. (Seperti pada gambar No. 10)
2. Dengan salam ini maka berakhirlah sholat kita.

Mohon maaf, pada teks di atas terdapat banyak kesalahan dan saat ini saya belum sempat untuk meng-editnya. namun jangan hawatir di bawah ini terdapat versi yanginsya Allah sudah benar dan full version. Untuk membacanya dan download silahkan klik pada link dibawah ini:

Film Lainnya


Komentar :